Affärsjuridik

 

Home
Verksamhet
Innehavare
Kontakta oss

 

Välkommen till Advokataktiebolaget Affärsjuridik!

Advokatbyrån bildades år 1973. Vi sysslar företrädesvis med ekonomisk juridik. Som klienter har vi såväl stora utländska koncerner som medelstora och små företag i Sverige. Vi hjälper också privatpersoner med rådgivning och biträde i civilrättsliga angelägenheter. En stor del av vår arbetstid ägnas åt upprättande av diverse avtal, generationsskiftesplanering samt biträde i civilprocesser.

Vår postadress är Carlbergsgatan 15, 412 66 Göteborg. Sammanträdesadressen är dock en annan, varför Du alltid måste beställa tid för ett möte.